HUISMUS.INFO

» Maak duidelijke foto's en video


Enkele voorbeelden van foto's die de aanwezigheid van eitjes, in de nabije omgeving, vrijwel onvermijdelijk maken. Een bedrijf zal aan de hand hiervan in ieder geval nader onderzoek moeten laten doen naar de aanwezige huismussen, voordat het werk voort gezet kan worden.

U hoeft geen medelijden met deze harde werkers te hebben; de opdrachtgever wist al gauw 2 jaar geleden dat dit werk in de planning stond en had al veel eerder maatregelen kunnen nemen om de populatie huismussen veilig te stellen.
Daarbij is de algemene tendens in Nederland dat bedrijven onderhand hun eigen verantwoording voor stadsnatuur beginnen te nemen.

Ook isoleerders hebben zich aan de wet te houden die het doden van jonge huismussen en het vernietigen van eitjes van huismussen verbiedt.


Welke beelden zijn er nodig

Download de pdf "Huismus Habitat Elementen" als achtergrond informatie

Het zwaarst beschermd zijn eitjes, nest jonge huismussen en huismussen zelf.

Als je er weet van hebt dat eitjes of nestjonge huismussen aanwezig zijn op de lokatie waar op dat moment gewerkt wordt, dan is het van belang om juist daarvan bewijzen te verzamelen.
Doordat huismussen kolonie-broeders zijn gelden de volgende situaties als bewijs voor aanwezige eitjes:


  • Er vliegen huismussen met voedsel in de woonwijk rond, binnen 50 meter van de plaats waar gewerkt wordt. Er zijn dus jongen in de nesten. Als dat het stadium is waarin de populatie verkeert, dan moet je er vanuit gaan dat er ook nog eitjes zijn die bebroed worden.
    => Maak dus video-opnamen met geluid (!) waarop goed te zien is dat er binnen 50 meter van de werkzaamheden met voedsel aanvliegende huismussen zichtbaar zijn.

  • Er zijn paringen tussen huismussen gaande in de woonwijk, binnen 50 meter van de plaats waar gewerkt wordt of gaat worden. Dit is een aanwijzing dat het werk moet stoppen om nader onderzoek te doen, en daarmee overtreding van de natuurwetten te voorkomen.
    Bij huismussen wordt er voorafgaand aan, en tijdens de ei-leg gepaard. Net zo lang tot het legsel voltallig is. Ook is er kans dat een ander broedpaartje in de directe omgeving al eitjes aan het bebroeden is.
    => Maak dus foto en video-opnamen van paringen die gaande zijn. Neem liefst een (lange) video-opname van de straatnaam, het huisnummer en vervolgens de paring zelf, alles in 1 opname.

Service Name

TextWebServer sponsored by VERTIXO.com
Design by Mobifreaks.com