HUISMUS.INFO

» Vervolg van home-page


Deze dia's vertellen een verhaal.


Dode mussen op de stoep; oorzaak zeer vaak "schilder"- en isolatie-werk aan woningen


Uit PIEPvandaag:

Dat milieu en dierenwelzijn niet altijd samen gaan bewijst een nieuw wetsvoorstel omtrent de Energieprestatievergoeding (EPV). De huismus is dit keer de klos.

In het kader van energietransitie is er op grote schaal isolatie nodig aan bestaande bebouwing. En in en op deze bestaande bebouwing hebben huismussen hun nesten. Maar daar wordt geen rekening mee gehouden.
Liset Karman van HuismusBescherming Nederland snapt niet waarom niet.

Sluitende wetgeving die door dak- en gevelwerkers genegeerd wordt

"De Flora- en faunawet is sluitend wat betreft dit onderwerp. De mus is een beschermde soort en mag niet gedood worden. Verblijfplaatsen die van essentieel belang zijn voor het broedsucces en de overleving van de lokale populatie mogen ook niet beschadigd, afgesloten, verwijderd of verstoord worden. Maar toch wordt daar niet naar gehandeld. Als een woningcorporatie werkzaamheden aan een dak wil gaan uitvoeren, weet ze vaak niet dat er mussen leven. Een corporatie heeft bijvoorbeeld wel onkruidinspecteurs, maar geen musseninspecteurs. Pas als een bewoner meldt dat er mussen op zijn dak leven, zijn ze officieel op de hoogte en moeten ze zich houden aan die wet. Als het al zover is dat een aannemer opdracht krijgt om werk aan een dak te gaan uitvoeren en hij ziet dat daar mussen leven, wordt er alsnog niets mee gedaan. Het is niet zijn verantwoording."

Bovenstaande is een citaat van PIEPvandaag, de website over dieren nieuws, opgestart door Karen Soeters.
Het artikel is geschreven door Sophie Janssen.

Service Name

Nesten met eitjes en levende jonge huismussen op de stoep

Wat de isoleerders tegen komen aan nesten, eitjes en jongen wordt rap weg gewerkt zodat omwonenden niet kunnen zien hoe gehaaid men precies te werk gaat. En bewijzen zijn vaak al verdwenen voordat een bewoner beseft dat er iets toch niet klopt aan de verhalen van de heren isoleerders, over hun liefde voor vogels. Als een bewoner dan uiteindelijk de stoute schoenen aantrekt en contact zoekt met Huismus Bescherming Nederland is er meestal al niets meer van het delict te bewijzen; de stortkokers zijn weg gehaald, de ladders verdwenen en de containers zijn op slot gedaan. Ook de kauwen en eksters zijn klaar met de hulploze nestjonge mussen en de eitjes, door de isoleerders in de dakgoten achter gelaten "om de natuur zijn gang te laten gaan"..WebServer sponsored by VERTIXO.com
Design by Mobifreaks.com